The Classification of Spot Contracts from POLPX and EEX

Katowice / Wydawn. Univ. Ekonomicznego w Katowicach (2013) [Journal Article]

Studia Ekonomiczne, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka
Volume: 162
Page(s): 50-60

Authors

Authors

Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grazyna

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-083762