Validation of Market Risk on the Electric Energy Market : an IRC Approach

Katowice / Wydawn. Univ. Ekonomicznego w Katowicach (2013) [Journal Article]

Studia Ekonomiczne, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka
Volume: 162
Page(s): 38-49

Authors

Authors

Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grazyna

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-083764